Onze dappere veteranen hebben de Spartacus weer overleefd :)

Naar jaarlijkse gewoonte was het een aangepast parcours, wederom was het zwaarder geworden :(

Na veel zweet en tranen werden volgende resultaten vastgelegd :

 

Nr Naam Categ Uitslag Plaats_categ Plaats_alg
10004 Ronny M35 1:21:31 195 1975
10003 Maarten SEH 1:21:33 1289 1977
9999 Christophe SEH 1:32:37 1956 3379
10007 Dirk M40 1:34:50 177 3667
10006 Luk M45 1:41:41 145 4486
10005 Yannick SEH 1:56:13 2827 5736

SUPER !!! Iedereen bedankt voor deelname/sfeer/inzet en bedankt aan Bart voor de catering :)

Ook dit jaar gaan enkele dapperen van de Vets deelnemen aan de Spartacus Run. En dit op 2 mei 2015.

Enkele sfeerbeelden (van de voorbije editie) kunnen hier opgesnoven worden : http://www.sport.be/spartacusrun/2015/nl/

Alvast een foto van voorbije editie 2014.

 

Hopelijk, en dits mits een goede voorbereiding, kunnen we betere resultaten noteren dan vorig jaar !

Ronnie 1u08 - Bart 1u13 - Luc 1u32 - Dirk 1u32 - Christophe 1u42 - Yannick 1u52.

Deelnemen is belangrijker dan winnen ! Achteraf staat er zoals altijd een verfrissende beloning klaar :) !

SPELER AANTAL
Ariel 16
Pedro 7
Snyder 6
Yves Ypo 4
Luc 4
Ronny 3
Goofy 2
Bart BB 2
Mike 1
Jerre 1
Stijn 1
Dirk 1
Christophe 1
Aangifte sportongeval

Sportongevallen kunnen enkel worden aangegeven via een schriftelijke procedure.

Schriftelijke procedure

1. Men vult het aangifteformulier zo volledig mogelijk in en laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de geneesheer.

2. Het ingevulde aangifteformulier wordt zo spoedig mogelijk bezorgd aan de secretaris van de ploeg (Johan De Greve) die dit zal doorsturen naar KVV Brabant. Let er vooral op dat een klever van je mutualiteit op het formulier is geplakt en alles correct is ingevuld.

3. KVV stuurt de aangifte door naar Arena.

4. Arena kent een dossiernummer toe en bezorgt de club of het slachtoffer de nodige documenten voor de afrekening (attest van genezing en document dat dient ingevuld te worden door de mutualiteit).

5. De verzekerde betaalt alle rekeningen.

6. De verzekerde ontvangt via de mutualiteit de mutualiteitstussenkomst.

7. De mutualiteit maakt een afrekening op (verschil gemaakte kosten-teruggave mutualiteit).

8. De verzekerde stuurt de afrekening samen met het attest van genezing RECHTSTREEKS naar Arena. (niet naar het KVV-secretariaat).

9. Arena betaalt haar tussenkomst uit.

TIP: neem steeds een kopie van de ongevalsaangifte!