Aangifte sportongeval

Sportongevallen kunnen enkel worden aangegeven via een schriftelijke procedure.

Schriftelijke procedure

1. Men vult het aangifteformulier zo volledig mogelijk in en laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de geneesheer.

2. Het ingevulde aangifteformulier wordt zo spoedig mogelijk bezorgd aan de secretaris van de ploeg (Johan De Greve) die dit zal doorsturen naar KVV Brabant. Let er vooral op dat een klever van je mutualiteit op het formulier is geplakt en alles correct is ingevuld.

3. KVV stuurt de aangifte door naar Arena.

4. Arena kent een dossiernummer toe en bezorgt de club of het slachtoffer de nodige documenten voor de afrekening (attest van genezing en document dat dient ingevuld te worden door de mutualiteit).

5. De verzekerde betaalt alle rekeningen.

6. De verzekerde ontvangt via de mutualiteit de mutualiteitstussenkomst.

7. De mutualiteit maakt een afrekening op (verschil gemaakte kosten-teruggave mutualiteit).

8. De verzekerde stuurt de afrekening samen met het attest van genezing RECHTSTREEKS naar Arena. (niet naar het KVV-secretariaat).

9. Arena betaalt haar tussenkomst uit.

TIP: neem steeds een kopie van de ongevalsaangifte!